หน้าหลัก

ข่าวอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว Arduino รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องสัมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
Read More
ข่าวอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประจำปี 2562

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน "ร่วมใจวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2562 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์" เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ซึ่งวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นี้...
Read More
ข่าวกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   http://www.tpa.or.th/robot/ ที่มา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Read More
ข่าวกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 1. ภาคปกติ ประเภทโควต้า (รอบขยายเวลา)1.1 โควตาเรียนดี1.2 โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 2. ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)3. ภาคพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมฯ (เรียนวันอาทิตย์) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   http://sa.pit.ac.th/reg/...
Read More
ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 1. ภาคปกติ ประเภทโควต้า (รอบขยายเวลา)1.1 โควตาเรียนดี1.2 โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 2. ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)3. ภาคพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมฯ (เรียนวันอาทิตย์) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   http://sa.pit.ac.th/reg/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-104-9099 ต่อ...
Read More
ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข่าวทุน ก.พ. (Strategy Based) ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.ocsc.go.th/node/5524ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
Read More
ข่าวทุน ก.พ. (Strategy Based) ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2562  คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มา...
Read More
ข่าวกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

ข่าวทุน ก.พ. (รัฐบาล) ประจำปี 2563

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 5 ประเภททุน ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 มีจำนวน 69 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 มีจำนวน 205...
Read More
ข่าวทุน ก.พ. (รัฐบาล) ประจำปี 2563

ข่าวทุน ก.พ. (UIS) ประจำปี 2563

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
Read More
ข่าวทุน ก.พ. (UIS) ประจำปี 2563

ข่าวงานเกษียณราชการ ปีพ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ดำเนินกิจกรรมงานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปีก 2562 “ถักทอสายใจ ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”  ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 ...
Read More
ข่าวงานเกษียณราชการ ปีพ.ศ. 2562


งานประกันคุณภาพ
งานวิจัยนวัตกรรม
งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสารทั่วไป/รับสมัครงาน

วิดีโอเกี่ยวสถาบันฯ/สาขาวิชาฯ


November 2021
S M T W T F S
« Feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930