ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี
1. ภาคปกติ ประเภทโควต้า (รอบขยายเวลา)
1.1 โควตาเรียนดี
1.2 โควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
2. ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
3. ภาคพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมฯ (เรียนวันอาทิตย์)

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   http://sa.pit.ac.th/reg/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-104-9099 ต่อ 1510-1513 หรือ 080-591-8923
งานทะเบียนนักศึกษา/ข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/กราฟฟิก