ข่าวกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2562  คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน