ข่าวกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา สำนึกในพระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ประจำปี 2562

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “ร่วมใจวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2562 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ซึ่งวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นี้ จึงเป็นวันครบรอบ 84 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “พระเมตตาคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ คือสายธารปัญญาอันไพศาลนิรันดร์”

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *