ข่าวอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับงานด้านระบบสมองกลฝังตัว Arduino รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องสัมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *